ul. Koupelní 809/10
695 01 Hodonín

tel. + 420 518 343 306 (Koupelní ul.)
tel. + 420 518 352 450 (Koupelní ul.)
fax: + 420 518 340 834
e-mail: soka_hodonin@mza.cz
www: http://hodonin.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Hlavní činnost archivu:

Státní okresní archiv Hodonín je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Od 1. ledna 2005 se činnost archivu řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. a vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  • dohled nad spisovou službou a vyřazováním dokumentů
  • provádění výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimoskartačním řízení
  • uchovávání, zpracování a zpřístupňování archiválií pro vědecké a badatelské účely
  • ochrana archiválií
  • vyhledávání potřebných dokladů pro potřeby občanů a státní správy
  • spolupráce s ostatními archivy a odbornými pracovišti při odborných projektech celostátního významu
  • odborná a populárně naučná publikační činnost
  • budování specializované archivní knihovny

 

Ředitelka

Mgr. Galina Rucká
mobil. +420 606 666 735
e-mail: rucka@mza.cz

Budova na ulici Koupelní, která je zpřístupněna badatelnou veřejnosti, se nachází v blízkosti státní hranice SR.

Pěšky
Od vlakového nádraží - Národní třídou sejdete na Masarykovo náměstí s radnicí. Za budovou radnice pokračujete stále rovně ulicí Zámeckou k Masarykovu muzeu a navážete na ulici Bratislavskou. Za čerpací stanicí Shell odbočíte doleva. Na levé straně ulice Koupelní najdete nápadnou žluto-hnědou fasádu budovy archivu.

Autem
Směr státní hranice SR (Holíč). Za čerpací stanicí Shell na ulici Bratislavské odbočit vlevo na ulici Kouplení.
GPS: 48°50'45.171"N, 17°7'42.608"E

Najděte si nás na mapě
Jste z daleka? Nevíte kudy k nám? Naplánujte si optimální trasu.
Naplánovat trasu k Státnímu okresnímu archivu Hodonín.

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00
PÁ 8.00 - 11.00 (pouze pro odbornou veřejnost po předchozí domluvě)

 

Množstevní omezení

Počet archiválií předkládaných jednomu badateli na jeden den závisí na aktuální situaci badatelny archivu. Maximálně může být předloženo 5 knih nebo 5 kartonů spisů. Mimořádně může obsluha badatelny povolit k prostudování více svazků knih, však pouze v případě, že jí časové možnosti dovolí všechny předkládané a vracené archiválie řádně zkontrolovat.